Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1584/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1584/TCHQ-GSQL
V/v thu phí hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới đường bộ.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan các tỉnh biên giới đường bộ trong việc thực hiện thu phí hải quan theo hướng dẫn tại điểm 2 phần ghi chú của Biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan tại Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh biên giới đường bộ không thực hiện thu phí làm thủ tục hải quan đối với trường hợp ô tô Việt Nam khi xuất cảnh (tạm xuất), nhập cảnh (tái nhập) được cấp Giấy phép liên vận, được quản lý bằng hệ thống máy tính, không phải in tờ khai phương tiện vận tải theo hướng dẫn tại Điều 76 và khoản 3 Điều 79 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1584/TCHQ-GSQL ngày 15/04/2011 về thu phí hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.396

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196