Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15830/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng đối với dự án Quốc lộ 78 - Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15830/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành: 22/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15830/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với dự án Quốc lộ 78 - Campuchia

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 455/CV-TCT ngày 20/7/2011 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (TSC) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án thi công công trình Quốc lộ 78 - Campuchia. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Mục I Phần A, khoản 1 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004, Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ khoản 1 Mục I Phần A, khoản 1 Mục II Phần B, tiết c điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B, tiết d.3 điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B, tiết d.4 điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và hồ sơ cụ thể của TSC thì:

1. Trước ngày 01/01/2009:

Trường hợp TSC ký hợp đồng thi công công trình xây dựng Quốc lộ 78 tại Campuchia thì hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, theo đó hàng hóa, dịch vụ mua vào tại Việt Nam để phục vụ hoạt động thi công công trình, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định.

2. Kể từ ngày 01/01/2009:

Trường hợp TSC ký hợp đồng thi công công trình xây dựng Quốc lộ 78 tại Campuchia thì hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào. Trường hợp nhà thầu phụ đã xuất hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế với thuế suất 10% đối với khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao cho TSC và có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý nhà thầu phụ về việc nhà thầu phụ đã kê khai và nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì TSC được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không phải điều chỉnh đối với các hóa đơn này.

Bộ Tài chính trả lời Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC; TCT;
- Lưu: VT, CST

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15830/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng đối với dự án Quốc lộ 78 - Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98