Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1583/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 1583/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1583/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế nhà thầu nước ngoài 

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh
- Công Ty Liên Doanh Hải Ninh – Lợi Lai

 

Trả lời công văn số 19/HN-LL ngày 22/01/2007; công văn số 28/HN-LL ngày 28/02/2007 của công ty liên doanh Hải Ninh - Lợi Lai và công văn số 370/CT-THDT ngày 05/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài:

Căn cứ vào Quyết định số 1140/QĐ-BTC ngày 26/06/2002; Quyết định số 3857/QĐ-BTC ngày 22/11/2006 của Bộ Tài chính về việc giao mức nộp thuế cho công ty liên doanh Hải Ninh - Lợi Lai; thì mức thuế giao nộp bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, và thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty bao gồm hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, kinh doanh khách sạn và các dịch vụ khác, không giao nộp đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, thuế xuất nhập khẩu. Các sắc thuế này thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Theo quy định tại Thông tư 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998; Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 06/8/1999; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế đối với các nhà thầu nước ngoài thì: bên Việt Nam đăng ký, kê khai nộp thuế hộ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài với cơ quan thuế địa phương. Số thuế GTGT bên Việt Nam nộp thay cho các nhà thầu nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào bên Việt Nam được khấu trừ theo quy định của luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chứng từ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ của bên Việt Nam là biên lai nộp thuế GTGT hoặc giấy nộp tiền vào NSNN có đóng dấu xác nhận của cơ quan kho bạc nhà nước về số thuế GTGT đã nộp.

Theo các quy định trên Công ty liên doanh Hải Ninh - Lợi Lai thực hiện việc kê khai nộp riêng thuế GTGT thay các nhà thầu nước ngoài và sẽ được khấu trừ, hoặc hoàn thuế theo quy định.

2/ Về việc xử lý số thuế truy thu:

Căn cứ công văn số 8585/BTC-TCT ngày 08/7/2005 của Bộ Tài chính v/v xử lý các vi phạm về thuế thì: các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quá trình kê khai quyết toán thuế có hành vi kê khai, xác định không đúng, do sai sót trong hạch toán kế toán, do chưa nắm rõ quy định của pháp luật thuế, hoặc vi phạm lần đầu thì chưa xác định là hành vi trốn thuế.

Đề nghị Cục thuế Quảng Ninh căn cứ vào hành vi, mức độ vi phạm đã được kiểm tra, kết luận để giải quyết việc khấu trừ, hoàn các khoản thuế truy thu thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài của công ty liên doanh Hải Ninh - Lợi Lai như sau:

- Nếu kết luận là hành vi cố tình trốn thuế, ẩn lậu thuế thì số thuế GTGT truy thu không được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định mà phải hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, số tiền phạt phải lấy từ lợi nhuận sau thuế.

- Nếu kết luận không cố tình ẩn lậu, trốn thuế mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính do chậm kê khai, do ghi chép sổ sách kế toán thì số thuế GTGT truy thu nộp thay nhà thầu nước ngoài lần đầu vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn lại theo quy định; đối với các lần vi phạm tiếp sau không được tính khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và Công ty liên doanh Hải Ninh - Lợi Lai biết để triển khai, thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCĐN, Vụ PC;
- Lưu: (VT, Ban ĐTNN)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 

Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1583/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.916
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76