Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1582/UB về việc trích nguồn thu thuế công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1582/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 16/09/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1582/UB
V/v trích nguồn thu thuế công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 1980

 

Kính gởi:

- Các đ/c Chủ tịch UBND quận, huyện.
- Đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh.

 

Để đảm bảo điều kiện vật chất cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường, xã làm tròn nhiệm vụ quản lý hành chánh kinh tế trên phạm vi lãnh thổ của mình trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xét và thực hiện đầy đủ hơn việc phân cấp quản lý kinh tế tài chánh cho chánh quyền phường, xã.

Trước mắt để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu thuế công thương nghiệp, một trong những biện pháp cấp bách là phải tăng cường sự chỉ đạo, tham gia sâu rộng và tích cực của cấp ủy và Ủy ban Nhân dân các phường, xã đối với công tác thuế. Muốn vậy, ngoài việc xác định nội dung cụ thể các công việc của cấp ủy và Ủy ban Nhân dân phường, xã đối với công tác thuế, cần phải có chế độ gắn lợi ích của phường, xã với lợi ích của quận, huyện, thành phố và cả nước trong việc thu thuế công thương nghiệp. Căn cứ nghị định số 64/CP ngày 8-4-1972 của Hội đồng Chánh phủ ban hành điều lệ ngân sách xã, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thời cho thi hành việc trích từ nguồn thu thuế công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã như sau:

1) Thay cho việc ngân sách quận, huyện cấp các khoản trợ cấp thường xuyên để cân đối ngân sách phường, xã như hiện nay, sẽ thực hiện chế độ trích từ nguồn thu thuế công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã như sau:

Trừ thuế sát sinh và trích lãi của hợp tác xã mua bán và tiêu thụ vẫn thi hành theo quy định chung cho cả nước, các thứ thuế khác (thuế xe tự động, thuế thổ trạch, thuế doanh nghiệp, thuế lợi tức, thế hộ nhỏ, thuế buôn chuyến) được trích cho ngân sách phường, xã 2,5% số thuế thu xã, các phường, xã có nguồn thu thuế công thương nghiệp khác nhau nên số thuế thu được theo chỉ tiêu giao cho Ủy ban Nhân dân phường, xã cũng khác nhau, Ủy ban Nhân dân quận, huyện được phép cho trích hoặc cao hơn hay thấp hơn tỷ lệ 2,5% số thuế thu được theo chỉ tiêu thu giao cho Ủy ban Nhân dân phường, xã, nhưng phải đảm bảo tổng số trích không được vượt tỷ lệ 2,5% cho toàn quận, huyện.

2) Để thực hiện việc trích theo quy định, đầu mỗi tháng, Ban Tài chánh quận, huyện căn cứ vào tỷ lệ trích mà cấp phát số tiền được trích về thuế công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã được tính theo tỷ lệ trích nhơn với chỉ tiêu thu thuế được giao và sau mỗi quý căn cứ vào số thực hiện để điều chỉnh cho khớp, những nơi thu vượt kế hoạch giao sẽ được trích 10% trên số thu vượt kế hoạch

Quy định tạm thời này được bắt đầu áp dụng từ đầu tháng 10-1980. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc thi hành cụ thể nội dung chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1582/UB về việc trích nguồn thu thuế công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.798
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76