Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1580/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1585/TCT-TNCN
V/v: Thuế TN cá nhân

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 747/CV/CT-TTHT ngày 11/5/2005 của Cục thuế hỏi về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng nộp thuế:

Từ ngày Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/2/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn về thuế TNCN được ban hành và có hiệu lực thi hành đã không còn điều chỉnh thu thuế TNCN đối với đối tượng người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Các đối tượng này nay chuyển sang thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Về các xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền nhà được chi trả hộ tính trên thu nhập trước thuế:

Tại các Điểm 2.1.6 và Điểm 2.1.7 Muc I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính (nêu trên) đã quy định rõ: các khoản thu nhập làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy định đổi thành thu nhập trước thuế.

Vì vậy khi xác định thu nhập chịu thuế của cá nhân phải quy đổi các khoản thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế, sau đó cộng với các khoản thu nhập chịu thuế khác (nếu có) và cộng với khoản tiền nhà được chi trả hộ (theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế - không bao gồm tiền nhà được chi trả hộ) để xác định tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1580/TCT-TNCN ngày 26/05/2005 của Tổng Cục Thuế về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.843

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!