Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1575/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1575/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1770/CT- TTHT ngày 13/3/2009 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh, công văn số 090316-01CV-PT ngày 16/3/2009 của Công ty TNHH Peaktop Việt Nam, công văn số CVN-TL/PLAN-2009-24 ngày 24/3/2009 của Công ty TNHH Canon Việt Nam công văn số 090409/CV-VAT ngày 09/4/2009 của Công ty TNHH TM&DV VT Asean về thuế suất thuế GTGT đối với các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùng ở ngoài khu phi thuế quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 

Tại điểm 1.3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn các trường hợp không được áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

"- Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

- Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động".

Căn cứ hướng dẫn trên, các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như vận chuyển hàng hoá từ cảng vào khu phi thuế quan và ngược lại, dịch vụ khai thuê hải quan, dịch vụ xếp dỡ container từ bãi cảng lên tàu và ngược lại... thì không thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.        

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 1575/TCT-CS
RE: VAT rates

Hanoi, April 28, 2009

 

To: Department of Taxation of Ho Chi Minh City

In response to Dispatch No. 1770/CT-TTHT dated March 13, 2009 of Department of Taxation of Ho Chi Minh City, Dispatch No. 090316-01CV-PT dated March 16, 2009 of Peaktop Vietnam LLC., Dispatch No. CVN-TL/PLAN-2009-24 dated March 24, 2009 of Canon Vietnam LLC, Dispatch No. 090409/CV-VAT dated April 09, 2009 of TELECOMMUNICATIONS Asean Trading & Services LLC. with regard to rates of VAT on services provided by domestic businesses for organizations in a free trade zone, but the location of service provision is located outside the free trade zone:  
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1575/TCT-CS ngày 28/04/2009 về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97