Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1572/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách thu từ đất

Số hiệu: 1572/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1572/TCT-TS
V/v: Chính sách thu liên quan đến đất đai

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Thuận 

 

Trả lời công văn số 380/CT-THDT ngày 5/4/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách thu từ đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về Điểm 1 và 2 công văn số 380/CT-THDT: Về việc tính tiền thuê đất khi thời gian thuê đất thực tế có lẻ số ngày, không tròn tháng; việc tính giảm thu tiền sử dụng đất (1,2% của mức thu 70 năm) khi thời gian được giao đất thực tế có lẻ, không tròn năm, Tổng cục Thuế đã chuyển Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) trả lời.

- Về lệ phí trước bạ:

Tại Điểm 3 (c), Mục III, Phần I, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ đã quy định rõ: Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

“3. Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các Mục đích sau đây:

c/ Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nôi trồng thủy sản và làm muối”

Quy trình trên và quy định tại nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về việc không phải nộp lệ phí trước bạ đối với đất được nhà nước giao sử dụng vào Mụch đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không phân biệt đất được giao có hay không thu tiền sử dụng đất; Mặc khác, Tiền sử dụng đất và Lệ phí trước bạ là 2 Khoản thu khác nhau của NSNN, có đối tượng và phương pháp Điều chỉnh riêng, do vậy, đối tượng phải nộp sử dụng đất khi được giaod 9ất quy định tại Luật Đất đai không liên quan đến đối tượng phải nộp (hay không phải nộp) Lệ phí trước bạ khi người sử dụng đất đăng ký quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Thuận nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật để thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1572/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách thu từ đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209