Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1569/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào và phân bổ vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí đầu tư, cải tạo doanh nghiệp đầu tư, cải tạo trên diện tích nhà, đất mượn của hộ gia đình, cá nhân

Số hiệu: 1569/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1569/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế Tp. Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 5896/CT-TTHT ngày 27/12/2005 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng hỏi về khấu trừ thuế GTGT đầu vào và phân bổ vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí đầu tư, cải tạo doanh nghiệp đầu tư, cải tạo trên diện tích nhà, đất mượn của hộ gia đình, cá nhân; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thì trường hợp doanh nghiệp mượn đất để đầu tư xây dựng, cải tạo nhà xưởng (gọi chung là tài sản) trên đất đi mượn nếu tài sản của Công ty đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có Hợp đồng Công ty mượng đất có công chứng Nhà nước.

+ Tài sản cố định phải sử dụng vào sản xuất kinh doanh;

+ Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh TSCĐ thuộc quyền sỡ hữu của cơ sở kinh doanh;

+ Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.;

Thì doanh nghiệp được xem xét, giải quyết khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tài sản đầu tư, xây dựng trên diện tích đất đi mượn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1569/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào và phân bổ vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí đầu tư, cải tạo doanh nghiệp đầu tư, cải tạo trên diện tích nhà, đất mượn của hộ gia đình, cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182