Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1568TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1568 TCT/NV5
V/v thời Điểm lập hoá đơn GTGT

Hà Nội , ngày 07 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gas Việt Nhật

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VJG-03-095 đề ngày 16/04/2003 của Công ty TNHH Gas Việt Nhật (Công ty Gas Việt Nhật) hỏi về thời Điểm lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1a, Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ: Điểm 1.2, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính thì hoá đơn phải được lập và giao cho khách hàng ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các Khoản thu tiền phát sinh theo quy định

Theo quy định trên, khi Công ty TNHH Gas Việt Nhật tiến hành giao ga cho khách hàng thì Công ty phải xuất hoá đơn GTGT để xác định doanh thu theo đúng quy định tại Điểm 2a, Mục II, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH Gas Việt Nhật có Điều chỉnh về sản lượng tiêu thụ và giá bán vào cuối tháng thì Công ty lập hoá đơn GTGT Điều chỉnh giá bán theo quy định tại Điểm 5.9, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Gas Việt Nhật biết và đề nghị Công ty liên hạ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1568 TCT/NV5 ngày 07/05/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc thời điểm lập hoá đơn GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.857

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220