Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1554/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định 106/2007/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1554/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 04/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1554/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện QĐ 106/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Các Trung tâm PTPL Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 115/HQQNg-NV ngày 04.3.2008 của Cục Hải quan Quảng Ngãi hỏi về việc thực hiện phân loại và tính thuế VAT như thế nào vì một số mặt hàng phân loại theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng không có mã số đó trong biểu thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 62/2004/TT-BTC ngày 24.6.2004. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Biểu thuế VAT mới theo Danh mục HS 2007 và phù hợp với Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20.12.2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20.12.2007 có hiệu lực từ ngày 01.01.2008, do đó, khi phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không có xuất xứ các nước ASEAN hoặc không có xuất xứ từ các nước đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì phân loại và tính thuế nhập khẩu theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20.12.2007. Riêng đối với thuế giá trị gia tăng, cán bộ hải quan căn cứ bản chất hàng hóa để phân loại và thực hiện tính thuế VAT theo biểu thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 62/2004/TT-BTC ngày 24.6.2004.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST
- Cục KTSTQ, Vụ KTTT, Cục ĐTCBL
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1554/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định 106/2007/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236