Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1545/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1545/TCT-PC
V/v: phạt xử lí tổn thất ấn chỉ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/CV-AC ngày 18/1/2008 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc xin giải nhiệm tiền phạt xử lí tổn thất ấn chỉ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 23 Nghị định 49/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thay thế một số điểm của Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế: “Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hết hiệu lực thi hành sau một năm, kể từ ngày ra quyết định; trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì không áp dụng thời hiệu nói tại điều này”.

Cục Thuế căn cứ quy định trên và tình hình thực tế của người bị xử phạt để giải quyết.

- Trường hợp người bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vị trốn tránh, trì hoãn. Nếu như thời hiệu xử phạt tính lại vẫn chưa quá 1 năm thì người bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử phạt. Nếu người bị xử phạt không tự nguyện chấp hành thì cơ quan thuế tiến hành các biện pháp cưỡng chế thi hành.

- Trường hợp quá 1 năm kể từ ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực mà cơ quan thuế không thực hiện thông báo, đôn đốc, cưỡng chế thi hành thì Cục Thuế ra Quyết định huỷ bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành hành đối với người bị xử phạt, đồng thời xem xét trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính trong việc để quá thời hiệu thi hành của Quyết định xử lí vi phạm hành chính.

Tổng cục Thuế thông báo Cục thuế tỉnh Hậu Giang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1545/TCT-PC ngày 21/04/2008 về việc phạt xử lý tổn thất ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130