Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1542/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động gia công chế tạo và lắp đặt công trình biển tại vùng chồng lấn

Số hiệu: 1542/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1542/TCT-ĐTNN

 Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH BIỂN TẠI VÙNG CHỒNG LẤN

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 664/CT-DN3 ngày 22/2/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chế độ thuế áp dụng đối với các dự án gia công, chế tạo và lắp đặt công trình biển gồm chân đế giàn khoan và kết cấu thượng giàn khoan cho nhà thầu Talisman Malaysia Limited của Malaysia tại vùng mỏ PM3 – CAA (vùng chồng lấn) của Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì hàng hóa gia công xuất khẩu được áp dụng thuế suất GTGT là 0% phải có hồ sơ chứng minh là hàng thực tế xuất khẩu bao gồm:

+ Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp cung ứng hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức cá nhân nước ngoài…

+ Tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

+ Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

+ Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô, thực hiện gia công chế tạo chân đế giàn khoan để cung cấp cho Nhà thầu Talisman Malaysia của Malaysia tại vùng mỏ PM3 – CAA (nhà thầu hiện đang khai thác dầu tại vùng chồng lấn) đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì hoạt động gia công chế tạo chân đế giàn khoan của Xí nghiệp sẽ được áp dụng mức thuế suất GTGT là 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- XNLD dầu khi Việt Xô;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1542/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động gia công chế tạo và lắp đặt công trình biển tại vùng chồng lấn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250