Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1540TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1540TCT/DNNN
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Tp Hải Phòng

Trả lời công văn số 405 CT/QDI ngày 13/4/2005 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các công trình xây dựng ký hợp đồng trong năm 2005 nhưng làm một phần trong hợp đồng dở dang đã ký từ năm 2001; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục II, phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: “Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án cầu Bính Hải Phòng trong năm 2001 đã ký hợp đồng với Liên danh mà đại diện là Công ty xây dựng, vật tư và vận tải thi công gói thầu 3 - đường dẫn bờ bắc cầu Bính, trong gói thầu 3 có hạng mục: điện chiếu sáng và dải phân cách bằng tôn lượn sóng (khối lượng công trình dở dang này đã được Công ty kê khai với Cục Thuế TP Hải Phòng để được hưởng thuế suất thuế GTGT là 5%) nhưng do khó khăn về tài chính nên công ty xây dựng, vật tư và vận tải không thực hiện đúng tiến độ thi công và theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng tại công văn số 1175/CV-UB ngày 15/3/2005 về việc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu 3, vì vậy Ban quản lý dự án cầu Bính Hải Phòng đã ký hợp đồng vào tháng 3/2005 với Công ty chiếu sáng đô thị làm các hạng mục còn dở dang của gói thầu 3 là điện chiếu sáng và dải phân cách bằng tôn lượn sóng thì khối lượng hạng mục công trình này do Công ty chiếu sáng đô thị thi công áp dụng theo thuế suất thuế GTGT là 10% (điểm 3.14, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hải Phòng biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT Điện chiếu sáng đô thị
- Lưu: VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1540 TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với các công trình xây dựng ký hợp đồng trong ngày 24/05/2005 nhưng làm một phần trong hợp đồng dở dang đã ký từ năm 2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!