Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1530TCHQ/KTTT về việc giá tính thuế mặt hàng rượu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1530TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1530TCHQ/KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty thương mại Hải phòng
(Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)
Số 5 – Phan Chu Trinh – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số: 65/CV-2005 ngày 04/04/2005 của Chi nhánh Công ty Thương mại Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh về giá tính thuế lô rượu mạnh kèm theo công văn trên, nhập qua Chi cục Hải quan KV4/ICD3-Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ về việc xác định trị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 1474/TCHQ/KTTT ngày 20/4/2005 gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ thẩm quyền đã được qui định để xác định giá tính thuế cho các lô rượu trên, trả lời Doanh nghiệp và tiến hành truy thu thuế theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cục thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Cục HQ-TPHCM;
- Lưu VP, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1530TCHQ/KTTT về việc giá tính thuế mặt hàng rượu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90