Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1527 TCT/CS ngày 10/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Số hiệu: 1527TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1527 TCT/CS
V/v: miễn giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

 

Trả lời Công văn số 168/CT-NVT ngày 12/3/2002 của Cục thuế tỉnh Bình Phước hỏi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì các khoản ưu đãi về thuế được xác định cụ thể cho từng dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Vì vậy, các Công ty cao su đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su thì các khoản ưu đãi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 2.5, mục I, phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính chỉ được tính trên phần thu nhập tăng thêm do xuất khẩu của nhà máy chế biến mủ cao su.

Cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm của Cục thế gửi kèm theo Công văn 168/CT-NVT là phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 22/2001TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế thông báo Cục thế biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1527 TCT/CS ngày 10/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995
DMCA.com Protection Status