Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1526/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động giết mổ và đông lạnh (sơ chế) gia súc, gia cầm

Số hiệu: 1526/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1526/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẾT MỔ VÀ ĐÔNG LẠNH (SƠ CHẾ) GIA SÚC, GIA CẦM

Kính gửi:  Công ty JAPFA COMFEED Việt Nam

 

Trả lời công văn số 42/03/06/CV-JCV ngày 28/3/2006 của Công ty Japfa Comfeed Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động giết mổ và đông lạnh (sơ chế) gia súc, gia cầm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt bán ra. Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường quy định tại điểm này là các sản phẩm mới được phơi, sấy khô, ướp đông, làm sạch, bóc vỏ, mà chưa được chế biến ở mức độ cao hơn hoặc chế biến thành các sản phẩm hàng hóa khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Japfa Comfeed Việt Nam tiến hành hoạt động chăn nuôi gia cầm, rồi giết mổ và đông lạnh (sơ chế thông thường) gia cầm để bán ra thị trường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty mua gia cầm do cơ sở khác chăn nuôi về để giết mổ và thực hiện đông lạnh rồi bán ra thị trường thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 5% theo quy định tại Khoản 2.11, Điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Japfa Comfeed Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1526/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động giết mổ và đông lạnh (sơ chế) gia súc, gia cầm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60