Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1524/TCHQ-KTTT về việc cập nhật thông tin vào hệ thống GTT22 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1524/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1524/TCHQ-KTTT
V/v: cập nhật thông tin vào hệ thống GTT22.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua công tác kiểm tra theo dõi trên hệ thống GTT22 thì hiện nay việc cập nhật thông tin sau tham vấn tại các Cục Hải quan địa phương chưa được tổ chức tốt. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thực hiện ngay một số công việc sau:

+ Đối với các mặt hàng đã được xác định lại trị giá tính thuế (có Quyết định điều chỉnh giá) sau tham vấn, công chức tính thuế ở Chi cục Hải quan các cửa khẩu phải tiến hành tính lại thuế trên Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu và cập nhật vào hệ thống thông tin dữ liệu giá GTT22 ngay sau khi nhận được thông báo kết quả xác định lại giá trị tính thuế sau tham vấn.

+ Định kỳ một tháng 2 lần (vào ngày 15 và 30 hàng tháng) các Chi cục phải báo cáo về Cục Hải quan tỉnh, thành phố số thuế phải truy thu sau tham vấn và số thuế doanh nghiệp đã thực nộp để Cục có biện pháp đôn đốc xử lý và báo cáo về Tổng cục Hải quan hàng tháng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP(2), Vụ KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1524/TCHQ-KTTT về việc cập nhật thông tin vào hệ thống GTT22 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.843
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196