Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1523/TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1523/TCT/NV7

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1523 TCT/NV7 NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM THUẾ SDĐNN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

Trả lời Công văn số 227/CT-KH ngày 22/3/2002 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang về vướng mắc trong quá trình miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.1, Mục I, Thông tư số 09/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "... Hộ sản xuất nông nghiệp trồng các loại cây lâu năm thu hoạch 1 lần hoặc có thu hoạch hàng năm mà k hông xác định hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, đang nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng 4% trên giá trị sản phẩm tiêu thụ trong năm thì cũng được miễn, giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp hàng năm".

Theo quy định nêu trên, các Lâm trường, hộ gia đình trồng rừng cây lâu năm thu hoạch một lần trên đất lâm nghiệp (đất trồng rừng), hiện tại diện tích đó đang lập sổ thuế và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng 4% trên giá trị sản phẩm khai thác trong năm thì khi thu hoạch cũng được miễn, giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp hàng năm. Trường hợp Lâm trường, hộ gia đình khai thác cây lâu năm thu hoạch 1 lần trên đất rừng tự nhiên mà không có chủ rừng trồng thì không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất rừng trồng (cây lâu năm thu hoạch 1 lần) theo quy định tại Mục II, Thông tư số 09/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính nêu trên, đối với cây lâu năm thu hoạch 1 lần nếu trong năm 2002 có thu hoạch thì mới được xét miễn, giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1523/TCT/NV7 ngày 10/04/2002 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.959

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!