Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1519TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1519TCT/DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005

Kính gửi :

Công ty TNHH Minh Cường
(Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội)

Trả lời công văn số 20/CVCT ngày 6/4/2005 của Công ty TNHH Minh Cường về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất, lắp dựng, vận chuyển hàng kết cấu thép, khung nhà thép các loại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐCP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì trường hợp cơ sở lắp đặt công trình ở địa phương khác thì phải kê khai doanh thu và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi lắp đặt công trình theo tỷ lệ 3% trên giá thanh toán.

Theo quy định trên, Công ty lắp đặt công trình tại Bắc Ninh phải kê khai tạm nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 3% trên giá thanh toán. Khi kê khai, quyết toán thuế GTGT tại Cục Thuế Hà Nội, số thuế GTGT Công ty đã kê khai nộp tại Cục thuế Bắc Ninh sẽ được tính trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty. Việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm hàng hóa là khung kết cấu thép và việc vận chuyển lắp đặt của Công ty, Cục thuế thành phố Hà Nội sẽ căn cứ vào phương thức và doanh thu thực hiện của Công ty và chính sách thuế GTGT để xác định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1519 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất, lắp dựng, vận chuyển hàng kết cấu thép, khung nhà thép các loại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!