Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1515/TCT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 05/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1515/TCT-CNTT
V/v Đăng thông tin về tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính

Ngày 05/5/2011, Tổng cục Thuế đã cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN số 03/GCN-TCT cho Công ty TNHH An ninh mạng Bkav.

Căn cứ quy định tại điều 25 thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính đăng thông tin về tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN nêu trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bộ. Nội dung thông tin đăng tải:

- Tên tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Công ty TNHH An ninh mạng Bkav

- Điện thoại: 0912324240, Fax: 37822136

- Email: bkav@bkav.com.vn

- Website cung cấp dịch vụ T-VAN: http//:nopthue.vn

Đề nghị Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính tạo điều kiện thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TTHT (để đăng thông tin lên trang web);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1515/TCT-CNTT ngày 05/05/2011 về đăng thông tin về tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.555

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!