Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15119/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15119/BTC-CST
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc Huy

Về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng khi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu tại văn bản số 15/CV-HT ngày 07/5/2010 của Công ty Cổ phần Quốc Huy, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết d.3 điểm 1.2 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính; tiết c.3 điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính; điểm 4.3 khoản 4 Phụ lục I hướng dẫn về chứng từ thanh toán qua ngân hàng ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Cổ phần Quốc Huy nhập khẩu gỗ từ Campuchia sau đó xuất toàn bộ số gỗ này sang Trung Quốc, đồng thời trong hợp đồng xuất khẩu và các phụ lục kèm theo có quy định người mua (bên nhập khẩu) ủy quyền cho cá nhân nước ngoài có hộ chiếu do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cấp, thanh toán tiền hàng từ tài khoản vãng lai mở tại ngân hàng ở Việt Nam của cá nhân này sang tài khoản của Công ty Cổ phần Quốc Huy thì giấy báo Có của ngân hàng nơi Công ty Quốc Huy mở tài khoản về việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu như trên đáp ứng đủ điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. Công ty tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ xuất khẩu hàng hóa và kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đã nộp cho cơ quan thuế.

- Đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội kiểm tra thực tế hợp đồng xuất khẩu và các phụ lục hợp đồng có việc ủy quyền thanh toán, vận đơn, danh mục đóng gói hàng hóa (packing list), các chứng từ thanh toán chi phí vận chuyển có liên quan và các nội dung khác theo yêu cầu quản lý, đảm bảo hoàn thuế đúng trường hợp xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo Công ty, Cục thuế thành phố Hà Nội để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế Tp. Hà Nội (để thực hiện);
- Các đơn vị: TCHQ, TCT, PC;
- Lưu: VT, CST (CST2) .

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15119/BTC-CST ngày 08/11/2010 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.457

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!