Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 151/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất đối với Công ty xăng dầu Tiền Giang

Số hiệu: 151/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151/TCT-TS
V/v: thu tiền thuê đất đối với Công ty xăng dầu Tiền Giang

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 643/CT-DN1 ngày 12/12/2006 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang v/v tính tiền thuê mặt đất, mặt nước năm 2006 với Công ty xăng dầu tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 11/12/2005) không có quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với đất xây dựng kho chứa xăng, dầu dự trữ cho nhà nước.

Căn cứ quy định trên đây, trường hợp Công ty xăng dầu tỉnh Tiền Giang được nhà nước cho thuê đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở kinh doanh thì kể từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành phải nộp tiền thuê đất (bao gồm cả phần diện tích đất xây dựng kho chứa xăng, dầu dự trữ cho nhà nước) theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Tiền Giang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 151/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất đối với Công ty xăng dầu Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6