Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15065/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với trường hợp phát sinh thu nhập từ hoạt động vận tải biển quốc tế tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 15065/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 17/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15065/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam
Địa chỉ: 144 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0309822284

Trả lời văn thư ngày 16/10/2019 của Công ty (Hồ sơ bổ sung Cục Thuế TP nhận ngày 08/11/2019) của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ vương quốc Na-uy về tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (sau đây gọi tắt là Hiệp định):

“ĐIỀU 8. VẬN TẢI BIN VÀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

1. Lợi tức do một xí nghiệp của một Nước ký kết thu được từ hoạt động của tàu thủy hoặc máy bay trong vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó.

2. Theo nội dung của Điều này, lợi tức thu được từ hoạt động của tàu thủy hay máy bay trong vận tải quốc tế bao gồm:

a. thu nhập từ việc cho thuê tàu thủy hay máy bay trống; và

b. lợi tức từ việc sử dụng, bảo dưỡng hay cho thuê công-ten-nơ (bao gồm cả khoang moóc và các thiết bị có liên quan để vận chuyn công-ten-nơ) được sử dụng để vận chuyển hàng hóa hay tài sản;

khi việc sử dụng, bảo dưỡng hoặc cho thuê đó, tùy theo từng trường hợp, có tính chất phụ kèm theo hoạt động của tàu thủy hay máy bay trong vận tải quốc tế.

3. Những quy định tại khoản 1 cũng sẽ áp dụng cho các khoản lợi tức thu được từ việc tham gia vào một tổ hp, một liên doanh hay một hãng hoạt động quốc tế.

4. Nhũng quy định của khoản 1, 2 và 3 sẽ áp dụng cho lợi tức do tổ hợp hệ thống hàng không Scandinavia (SAS), liên doanh vận tải hàng không giữa Na-uy, Thụy Điển và Đan Mạch thu được, nhưng chỉ trên phần lợi tức của Det Norske Luftjartsselshap A/S (DNL) là bên Na-uy tham gia vào hệ thống hàng không Scandinavia (SAS) tỷ lệ với phần vốn góp của nó trong tổ chức này.”

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam:

“Điều 13. Xác định đối tượng thực hưởng Hiệp định đối với thu nhập từ vận tải quốc tế

Tùy theo từng Hiệp định, doanh nghiệp của Nước ký kết thực hiện hoạt động vận tải quốc tế được xác định theo các tiêu thức sau:

1. Doanh nghiệp do đối tượng cư trú của Việt Nam hoặc của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam điều hành; hoặc

2. Doanh nghiệp có trụ sở điều hành thực tế tại Việt Nam hoặc tại Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam;

với điều kiện doanh nghiệp đó sở hữu hoặc có quyền sử dụng toàn bộ ít nhất một phương tiện vận tải và sử dụng phương tiện này vào việc vận tải hành khách và/hoặc hàng hóa trong hành trình vận tải quốc tế (được gọi là phương tiện vận tải do doanh nghiệp điều hành trực tiếp).”

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính):

“d) Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãng vận tải nước ngoài (sau đây gọi chung là đại lý của hãng vận tải) có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý của hãng vận tải.

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm.”

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty là đại lý của hãng tàu G2Ocean Co.,Ltd tại Na-uy, trường hợp hãng tàu nước ngoài nêu trên là đối tượng cư trú của Na-uy có phát sinh thu nhập từ hoạt động vận tải biển quốc tế tại Việt Nam thì việc áp dụng miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Na-uy thực hiện theo quy định tại Điều 8 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Na-uy và Điều 13 Thông tư số 205/2013/TT- BTC. Việc khai nộp thuế, hồ sơ thông báo miễn giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài thực hiện theo quy định tại Đim d Khoản 3 Điu 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKKT2;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT
(lnlinh.5b)
2229


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15065/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với trường hợp phát sinh thu nhập từ hoạt động vận tải biển quốc tế tại Việt Nam do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


55
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122