Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1501/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền sử dụng đất do được ưu đãi đầu tư

Số hiệu: 1501/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1501/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO ĐƯỢC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 1685/CT-THDT ngày 21/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về giảm tiền sử dụng đất do được ưư đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH gỗ xuất khẩu Thái Bình đã nộp 100% tiền sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước sau đó ngày 3/2/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương mới cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và giảm 50% tiền sử dụng đất. Nếu Công ty đáp ứng đủ Điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp thì Công ty làm thủ tục xin hoàn trả lại số tiền sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty sau khi hoạt động không thỏa mãn các Điều kiện trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì phải báo cáo bằng văn bản với Cơ quan đã cấp quyết định ưu đãi đầu tư để Điều chỉnh các Điều kiện ưu đãi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1501/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền sử dụng đất do được ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.287

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211