Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1500/TCHQ-TXNK vướng mắc về báo cáo kiểm toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1500/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 28/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về báo cáo kiểm toán

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 277/HQĐNg-TXNK ngày 28/2/2012 và công văn số 24/HQĐNg-TXNK ngày 4/1/2012 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc báo cáo kiểm toán và xin ý kiến giải quyết vướng mắc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp không khai hoặc khai sai dẫn đến số tiền thuế phải nộp do cơ quan hải quan phát hiện và thực hiện Quyết định ấn định thuế thì thời hạn nộp thuế đối với phần thuế chênh lệch do ấn định thuế được thực hiện theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Thời hạn tính phạt chậm nộp thuế của số tiền thuế bị ấn định được tính từ ngày quá thời hạn nộp thuế theo quyết định ấn định (quá 10 ngày kể từ ngày ra Quyết định ấn định) đến ngày doanh nghiệp thực nộp thuế.

2. Trường hợp doanh nghiệp khi đăng ký tờ khai đã xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, sau đó cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan xác định là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và ra Quyết định ấn định thuế, doanh nghiệp đã tự nguyện nộp số tiền thuế thiếu. Trường hợp này doanh nghiệp bị xử phạt theo Điều 107 Luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Về đề nghị Tổng cục Hải quan bổ sung chức năng theo dõi số tiền phạt và thời hạn nộp phạt vi phạm hành chính vào chương trình KT559, Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan Đà Nẵng và chuyển vướng mắc nêu trên đến Cục công nghệ thông tin và thống kê hải quan để nghiên cứu xử lý trên hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan Đà Nẵng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1500/TCHQ-TXNK vướng mắc về báo cáo kiểm toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0