Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1491/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/TCT-TVQT
V/v Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Thông tư số 191/2010/TT-BTC, Thông tư số 32/2011/TT-BTC và Thông tư số 13/2011/TT-BTC về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2011. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số công việc như sau:

1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh sự hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP tại Cục Thuế để triển khai các công việc liên quan. Việc triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính vẫn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2011. Ban chỉ đạo triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Cục thuế phải tổ chức họp hàng tháng để tập hợp tình hình, đề ra các biện pháp thực hiện từng tháng, mục tiêu cần đạt về số lượng doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in phát sinh trong tháng; đảm bảo tới tháng 12/2011 toàn bộ các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn đều sử dụng hoá đơn đặt in, hoá đơn tự in.

2. Cục Thuế, Chi cục Thuế rà soát, phân loại các đối tượng sử dụng hoá đơn gồm: Doanh nghiệp (1), tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (2), hợp tác xã (3), doanh nghiệp siêu nhỏ (4), doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn (5) để có kế hoạch vận động, hỗ trợ các đối tượng này chuyển sang sử dụng hoá đơn đặt in hoặc sử dụng hoá đơn tự in ngay từ quý II/2011, tránh tình trạng tập trung đặt in hoá đơn vào cuối năm, vượt quá khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp in. Trong đó, đặc biệt chú trọng hướng dẫn, yêu cầu các đối tượng (3) và (4) chuyển sang dùng hoá đơn đặt in, hoá đơn tự in ngay từ quý II, quý III/2011.

3. Thông báo công khai trên website ngành thuế và website Tổng cục Thuế danh sách các doanh nghiệp in đủ điều kiện, các doanh nghiệp cung cấp phần mềm tự in hoá đơn trên địa bàn để giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh chủ động ký hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc mua phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng.

4. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về hoá đơn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong việc đặt in hoá đơn, tự in hoá đơn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình khởi tạo, sử dụng, quản lý hoá đơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thông báo phát hành và sử dụng hoá đơn.

5. Để nắm bắt kịp thời tình hình triển khai và tổ chức nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tổng hợp, báo cáo tình hình doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tháng 4/2011 trên địa bàn (theo mẫu đính kèm) và gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 15/5/2011 (đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: Hop, Le nguyen Hop (TVQT-TCT)

6. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về hoá đơn, các Cục Thuế chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCT (để báo cáo)
- Đại diện VP TCT tại TP HCM;
- Vụ CS, PC, TT-HT, TCCB,
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, TVQT (AC).Hợp

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1491/TCT-TVQT ngày 29/04/2011 về báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.252

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!