Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1489TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1489TCT/DNK
V/v: Thu thuế hộ kinh doanh khoán ổn định

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 159 CT/TH-DT ngày 27/4/2005 về việc cho Cục Thuế Kiên Giang từ quý II/2005 thu thuế một lần vào đầu thời kỳ ổn định thuế với số thuế bằng số thuế của cả thời kỳ ổn định trong trường hợp hộ tự nguyện đăng ký nộp thuế một lần số thuế bằng số thuế của nhiều tháng hoặc bằng số thuế của cả thời kỳ ổn định thuế trong năm. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Quyết định số 95/2002/QĐ-BTC ngày 15/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện thông báo nộp thuế một lần theo mức ổn định trong một thời gian đối với hộ kinh doanh vừa và nhỏ quy định:

“Cơ quan thuế thực hiện thông báo nộp thuế một lần theo mức ổn định trong một thời gian đối với các đối tượng là hộ kinh doanh vừa và nhỏ chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn (mẫu thông báo nộp thuế kèm theo)”.

Tại điểm 2 công văn số 3471 TCT/NV6 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố về việc nộp thuế của hộ kinh doanh vừa và nhỏ hướng dẫn:

“Trường hợp cá nhân (hộ kinh doanh) sau khi nhận thông báo nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định thuế, nếu tự nguyện nộp trước tiền thuế nhiều tháng hoặc nộp một lần toàn bộ số thuế theo thông báo thì cơ quan trực tiếp thu như kho bạc (nếu trực tiếp nộp thuế qua kho bạc), hoặc cán bộ thuế (trường hợp cán bộ thuế thu trực tiếp) phải làm thủ tục thu đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước, giảm thời gian đi lại của hộ, cá nhân kinh doanh”.

Căn cứ quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn trên của Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang có biện pháp tổ chức thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán ổn định tự nguyện nộp trước tiền thuế nhiều tháng hoặc nộp một lần toàn bộ số thuế theo thông báo của cơ quan thuế để giảm thời gian đi lại của hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP(HC), DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1489 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc cho Cục Thuế Kiên Giang từ quý II/2005 thu thuế một lần vào đầu thời kỳ ổn định thuế với số thuế bằng số thuế của cả thời kỳ ổn định...

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.712

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!