Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1485 TCT/DNNN ngày 19/05/2004 của Tổng cục thuế về việc kê khai thuế GTGT

Số hiệu: 1485TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1485 TCT/DNNN
V/v Kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Viễn thông Quân đội

Trả lời công văn số 1465/CT VTQĐ/PTC ngày 30/04/2004 của Công ty Viễn thông Quân đội về việc kê khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Xét tính chất đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty Viễn thông Quân đội có các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ ở các tỉnh, thành phố;Công ty đang thực hiện kê khai nộp thuế GTGT cho dịch vụ bưu chính viễn thông tại văn phòng trụ sở chính ở hoạt động theo hướng dẫn tại công văn số 673 TCT/NV4 ngày 05/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế GTGT dịch vụ viễn thông của Công ty Viettel, Tổng cục Thuế đồng ý hàng tháng khi kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra các đơn vị trực thuộc lập bảng kê tổng hợp thuế GTGT đầu vào, đầu ra phát sinh trong tháng gửi về Công ty để Công ty làm căn cứ kê khai hàng tháng. Tại văn phòng Công ty Viễn thông Quân đội, khi kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra hàng tháng theo bảng kê mẫu 02/GTGT, 03/GTGT... Công ty phải kê khai chi tiết thuế GTGT đầu vào, đầu ra theo từng hoá đơn, chứng từ phát sinh tại văn phòng Công ty. Đối với thuế đầu vào, đầu ra phát sinh tại các đơn vị trực thuộc tương ứng với một dòng trên bảng kê. Công ty Viễn thông Quân đội phải lưu giữ đầy đủ hoá đơn chứng từ liên quan đến thuế đầu vào, đầu ra, chịu trách nhiệm về số liệu kê khai của mình.

Thủ tục kê khai nộp thuế nêu trên làm căn cứ để lập hồ sơ hoàn thuế. Về thời hạn kê khai khấu trừ đối với các hoá đơn GTGT đầu vào thực hiện theo đúng hướng dẫn tại tiết 1.2c điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và nay là tiết 1.2c điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Trường hợp trong thời gian đầu mới thành lập đi vào hoạt động vì lý do khách quan Công ty chưa kê khai kịp thời hạn các hoá đơn GTGT đầu vào thì Công ty báo cáo giải trình cụ thể về Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét xử lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Viễn thông Quân đội biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1485 TCT/DNNN ngày 19/05/2004 của Tổng cục thuế về việc kê khai thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116