Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1484/TCHQ-KTTT về việc xét xóa nợ thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1484/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1484/TCHQ-KTTT
V/v: xét xóa nợ thuế truy thu

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1246/HQĐNg-NV ngày 26/11/2004 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc đề nghị xét xóa nợ thuế truy do nguyên nhân chủ quan đối với trường hợp Công ty XNK giao thông vận tải Đà Nẵng, sau khi xem xét hồ sơ và báo cáo của hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp các sai sót dẫn đến truy thu thuế là của cán bộ hải quan thì đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng báo cáo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính và vật chất đối với cán bộ hải quan áp sai giá tính thuế lô hàng kính màu (nếu đã làm), hoặc giải trình lý do chưa tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm để Tổng cục hoàn thiện hồ sơ trình Bộ.

2. Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng bổ sung các tài liệu sau vào hồ sơ đề nghị xét xóa nợ: bản kiểm điểm cá nhân, biên bản kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ hải quan đã áp sai giá tính thuế và Quyết định xử lý trách nhiệm hành chính và vật chất đối với cán bộ hải quan có sai sót trong vụ việc (nếu có). Các vản bản photocopy cần đóng dấu xác nhận của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng như đã hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 3893/TCHQ-KTTT ngày 19/8/2004.

Kèm theo công văn này, Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan TP. Đà Nẵng toàn bộ hồ sơ đã gửi trước đây để thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP, KTTT (4bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1484/TCHQ-KTTT về việc xét xóa nợ thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222