Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1483/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc quy định kê khai, nộp thuế đối với Nhà đầu nước ngoài

Số hiệu: 1483/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1483/TCT-ĐTNN
V/v: Quy định kê khai, nộp thuế đối với Nhà đầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành Phố Hà Nội
- Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
- Công Ty Egs (Asia) Ltd (Hồng Kông)
 (Gửi Qua Fax Số 852 2576 3590 - Hồng Kông)

 

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 02/4/2007 của Công ty EGS (Asia) Ltd (Hồng Kông) đề nghị hướng dẫn thủ tục đăng ký, kê khai nộp thuế nhà thầu đối với hợp đồng nhận làm nhà thầu của Công ty ký với Tổng Công Ty (TCT) Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, Mục II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì: “Việc đăng ký, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam do Bên Việt Nam thực hiện – Bên Việt Nam đăng ký, kê khai nộp thuế hộ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài với cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành của Bên Việt Nam trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng nhà thầu”.

Như vậy, trường hợp Công ty EGS ký hợp đồng nhận làm nhà thầu với TCT Bưu chính Viễn thông, Việt Nam, Công ty EGS không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, thì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (kế thừa từ TCT Bưu chính Viễn thông Việt Nam) phải đăng ký, kê khai nộp thuế hộ Công ty EGS với Cục Thuế thành phố Hà Nội theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên.
- Vụ PC.
- Lưu VT, ĐTNN.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1483/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc quy định kê khai, nộp thuế đối với Nhà đầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.157
DMCA.com Protection Status