Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1481TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1481TCT/TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Công ty TNHH giầy da Huê Phong

Trả Lời Công Văn Số 08/HP ngày 11/4/2005 của Công ty TNHH giầy da Huê Phong về việc khấu trừ tiền chi trả cho các hộ dân theo hợp đồng chuyển nhượng đất do Công ty và các hộ dân thỏa thuận với nhau vào tiền sử dụng đất phải nộp. Tổng cục Thuế hướng dẫn giải quyết như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 2, mục IV, phần A Thông tư 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Trường hợp, người nộp tiền sử dụng đất, mà trước đó phải bồi thường về đất hoặc bồi thường chi phí đầu tư vào đất (gọi chung là bồi thường về đất), hỗ trợ về đất cho người bị thu hồi đất thì được trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp theo qui định tại pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhưng mức trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp”.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH giầy da Huê Phong phải bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo qui định tại Điều 3, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hoặc Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì Công ty được trừ số tiền đã bồi thường, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp Công ty TNHH giầy da Huê Phong thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân theo hợp đồng chuyển nhượng đất do Công ty và các hộ dân thỏa thuận với nhau mà việc chi trả tiền này không theo qui định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP hoặc Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên thì Công ty không được trừ số tiền thực tế đã chi trả cho các hộ dân vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước.

Đề nghị Công ty TNHH giầy da Huê Phong cung cấp các hồ sơ liên quan đến chi trả tiền đền bù đất (nếu có) cho Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo đúng qui định./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh,
- Lưu: VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1481 TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền chi trả cho các hộ dân theo hợp đồng chuyển nhượng đất do Công ty và các hộ dân thỏa thuận với nhau vào tiền sử dụng đất phải nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!