Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1476TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1476TCT/CS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1476 TCT/CS NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

Trả lời Công văn số 175/CT-NVT ngày 6/3/2002 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.b, mục II, phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính thì trường hợp hộ sản xuất, kinh doanh giải thể để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoăc hợp tác xã, không phải là trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Vì vậy, các công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã mới thành lập được hưởng ưu đãi về thuế theo diện dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới.

Trường hợp Chủ hộ sản xuất, kinh doanh giải thể để thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề sản xuất, kinh doanh không thay đổi thì doanh nghiệp tư nhân mới thành lập không được hưởng ưu đãi về thuế theo diện dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới.

2. Trường hợp hợp tác xã chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn là hình thức chuyển đổi sở hữu. Theo hướng dẫn tại điểm 1.b, mục II, phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính thì trường hợp này không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi về thuế theo diện dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới.

Tổng cục thuế thông báo Cục thuế biết và thực hiện.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1476TCT/CS ngày 04/04/2002 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập Doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!