Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1474/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ khoa học và công nghệ

Số hiệu: 1474/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1474/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam

Trả lời thư đề ngày 4/4/2006 của Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ khoa học và công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.16, mục II, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam cung cấp các dịch vụ đánh giá cấp giấy chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội, công nghệ thông tin phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế thì các dịch vụ này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1474/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ khoa học và công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200