Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1474/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1474/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1474/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế theo TT118

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 820/HQTP.GTT và công văn số 829/HQTP.GTT ngày 04 tháng 04 năm 2005 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc bác bỏ giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu. Qua xem xét hồ sơ,Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 08.12.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06.6.2002 của Chính phủ về việc xác định trị giá tính thuế.

Căn cứ Quyết định số: 733/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 19.7.2004, Quyết định số 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25.11.2004 và công văn số: 914/TCHQ/KTTT ngày 11.3.2005 của Tổng Cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn nêu tại các công văn trên, đối chiếu với các dữ liệu giá và thẩm quyền đã được qui định để xác định giá tính thuế cho các lô hàng rượu trên, trả lời cho Doanh nghiệp và tiến hành truy thu thuế theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu: VP, KTTT(3b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1474/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255