Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1469 TCT/MT ngày 04/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc triển khai công tác tin học ngành thuế năm 2002

Số hiệu: 1469 TCT/MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1469 TCT/MT
V/v triển khai công tác tin học ngành thuế năm 2002

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Việc ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện cải cách quản lý hành chính thuế thời gian tới. Để đáp ứng được yêu cầu của việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã thực hiện đánh giá công tác tin học năm qua và đề ra các nhiệm vụ cho năm 2002 như sau:

Kiểm điểm công tác tin học ngành Thuế năm 2001: căn cứ vào kế hoạch phát triển tin học ngành Thuế tại công văn số 528 TCT/MT ngày 20/2/2001, công tác tin học năm qua đã hoàn thành một số các phần việc chính như:

- Thực hiện nâng cấp chương trình Đăng ký cấp mã số thuế và Quản lý thuế và đã triển khai cho các Cục thuế. Hệ thống ứng dụng mới nâng cấp đã đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ mới, sửa lỗi ứng dụng và cung cấp thông tin tra cứu cho các phòng nghiệp vụ, quản lý, thanh tra khai thác.

- Tổ chức lại hệ thống mạng tại các Cục thuế, nâng cao tính an toàn và thống nhất cho hệ thống mạng của địa phương cũng như toàn ngành.

- Cấp bổ sung trang thiết bị tin học cho các bộ phận quản lý thư, nghiệp vụ và thanh tra tại các Cục thuế để khai thác thông tin phục vụ việc kiểm tra hoàn thuế, quyết toán thuế, đồng thời bổ sung thiết bị cho các Chi cục thuế.

- Củng cố hệ thống tổ chức tin học và xử lý thông tin về thuế. Năm 2001, Bộ Tài chính đã ra Quyết định thành lập phòng Xử lý thông tin và Tin học (XLTT-TH) trực thuộc Cục thuế. Đến nay đã có hơn 40 Cục thuế tổ chức phòng XLTT-TH. Việc tách phòng XLTT-TH là một trong những nội dung thực hiện cải cách quản lý hành chính thuế của ngành, hướng dần tới cơ cấu tổ chức theo cơ chế đối tượng nộp thuế “tự tính, tự khai và tự nộp thuế”.

- Công tác đào tạo tin học: Tổng cục đã tổ chức các khóa học cơ bản và tập huấn các ứng dụng cho các Cục thuế theo đúng kế hoạch. Đề nghị các Cục thuế báo cáo tình hình đào tạo sử dụng máy tính và sử dụng các ứng dụng của ngành tại địa phương trong năm 2001 theo mẫu quy định tại công văn số 1012 TCT/MT ngày 14/3/2000 về Tổng cục trước ngày 15/4 (kế hoạch yêu cầu năm 2001 phải đào tạo sử dụng máy tính cho 5% số cán bộ thuế của địa phương).

- Xây dựng Đề án tin học hóa ngành thuế đến năm 2005: Tổng cục Thuế đã xây dựng xong Đề án tin học hóa ngành thuế năm 2005. Tới đây, Tổng cục sẽ phổ biến cho các Cục thuế biết để nắm được kế hoạch tin học hóa hệ thống quản lý thuế và các định hướng về công nghệ thông tin sẽ ứng dụng trong ngành Thuế.

Các việc còn tồn đọng: so với kế hoạch dự kiến, năm 2001 còn tồn đọng các việc sau: chưa thực hiện Dự án kết nối thông tin với Kho bạc và Dự án đối chiếu chéo hóa đơn. Nguyên nhân: đầu năm 2002 Kho bạc và Tổng cục Thuế mới hoàn chỉnh Dự án kết nối thông tin Thuế - Kho bạc để trình Bộ duyệt. Tháng 2/2002 lãnh đạo Bộ Tài chính đã ký duyệt thực hiện Dự án. Hiện nay, Tổng cục Thuế và Kho bạc đang khẩn trương triển khai. Dự kiến đến cuối năm 2002 sẽ thực hiện kết nối thí điểm tại TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Dự án đối chiếu chéo hóa đơn hiện nay Bộ đang hoàn chỉnh để trình lãnh đạo Bộ Tài chính duyệt. Việc triển khai chương trình Quản lý thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nhà đất cũng bị chậm, do vừa kết hợp phát triển ứng dụng với việc thống nhất quy trình quản lý thuế SD ĐNN và NĐ trên máy tính. Đến nay ứng dụng đã xây dựng xong, Tổng cục đang kiểm tra chương trình và triển khai thí điểm. Dự kiến cuối Quý II sẽ triển khai rộng cho các địa phương.

Đánh giá chung, công tác tin học của ngành năm 2001 đã tăng cường hiệu quả cho công tác quản lý tính thuế qua việc nâng cấp hệ thống cấp mã số thuế và quản lý tính thuế. Hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ thuế đã được tăng cường chuẩn bị cho việc đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa ngành Thuế. Tuy nhiên, các Dự án lớn để hỗ trợ công tác hoàn thuế, kiểm tra thuế tiến độ triển khai còn quá chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý. Các Cục thuế còn chưa thực hiện tốt quy định truyền số liệu kế toán số thu, đặc biệt là số thu hàng ngày, nên Tổng cục thiếu thông tin để chỉ đạo thu kịp thời.

Năm 2002, công tác tin học ngành thuế tập trung phục vụ cho công tác Dịch vụ đối tượng nộp thuế và cung cấp thông tin chỉ đạo cho ngành, cụ thể như:

1- Dự án tin học hóa Dịch vụ ĐTNT: Dự án sẽ hoạch định toàn bộ nội dung dịch vụ ĐTNT có áp dụng công nghệ tin học. Riêng trong năm 2002, Dự án sẽ tập trung thực hiện xây dựng hệ thống WEB để ĐTNT tra cứu được các văn bản pháp quy về thuế và các hướng dẫn về thủ tục thu nộp thuế (trước hết cho thuế GTGT và TNDN), đồng thời cung cấp một số thông tin tham khảo cho ĐTNT như danh sách các ĐTNT không còn kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế và danh sách các hóa đơn không hợp lệ và không còn giá trị sử dụng.

2- Dự án kết nối thông tin Thuế và Kho bạc: Trong năm 2002, sẽ thực hiện kết nối mạng giữa hai ngành để thực hiện trao đổi thông tin về số thuế đã nộp vào Kho bạc của các hộ kinh doanh cá thể. Cuối năm sẽ thực hiện áp dụng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sau đó sẽ mở rộng áp dụng cho các địa phương khác.

3- Dự án kiểm tra chéo hóa đơn mua, bán hàng trên hệ thống máy tính ngành Thuế: sau khi lãnh đạo Bộ duyệt Dự án, Tổng cục sẽ thực hiện xây dựng hệ thống đối chiếu chéo hóa đơn và thực hiện thí điểm cho một vài Cục thuế trong năm 2002.

4- Dự án quản lý ấn chỉ thuế trên mạng máy tính: Hiện nay, các địa phương đang sử dụng chương trình quản lý ấn chỉ thuế thực hiện trên các máy đơn lẻ. Việc quản lý trên máy đơn lẻ rất khó khăn trong việc kết nối dữ liệu để kiểm soát kịp thời việc cấp phát, bán và sử dụng hóa đơn, biên lai thuế và việc điều tra hóa đơn rất khó khăn. Tổng cục đang triển khai cải tiến quy trình quản lý ấn chỉ và xây dựng lại chương trình quản lý thuế trên mạng theo hướng tập trung hóa dữ liệu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiểm soát việc sử dụng hóa đơn, biên lai chính xác, nhanh chóng. Dự kiến đến cuối năm sẽ thực hiện thí điểm tại một số Cục thuế và năm 2003 sẽ triển khai rộng cả nước.

5- Triển khai hệ thống sao lưu (Back up) tập trung cho hệ thống mạng Cục thuế: kết hợp giải pháp sao lưu dữ liệu ra băng từ (tape), năm nay, Tổng cục sẽ triển khai xây dựng hệ thống sao lưu tập trung trên mạng cho 24 Cục thuế có khối lượng dữ liệu lớn để tăng cường tính an toàn dữ liệu và hệ thống.

6- Công tác tin học:

- Năm 2002, Tổng cục Thuế sẽ bổ sung trang thiết bị tin học theo các Dự án tin học sẽ triển khai như nêu trên. Các cục thuế cần dự kiến nhu cầu trang thiết bị phù hợp với các hệ thống ứng dụng sẽ triển khai, bổ sung cho hệ thống quản lý thuế và thay thế các thiết bị bị hỏng không có khả năng sửa chữa. Nhu cầu trang thiết bị cần gửi sớm về Tổng cục Thuế để tổng hợp.

- Công tác đào tin học: để chuẩn bị cho việc triển khai các hệ thống ứng dụng lớn (quản lý ấn chỉ trên mạng, đối chiếu chéo hóa đơn,...) đòi hỏi đội ngũ cán bộ tin học Cục thuế phải nâng cao về trình độ kỹ thuật. Đề nghị lãnh đạo Cục thuế tạo điều kiện cho các cán bộ tin học đi học thêm để nâng cao trình độ kỹ thuật tin học (Cục hỗ trợ kinh phí). Đồng thời, Cục thuế đảm bảo tập huấn cho từ 5% đến 7% số cán bộ thuế tại địa phương về kỹ năng sử dụng máy tính và cách khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

- Công tác quản trị mạng: Cục thuế chỉ đạo bộ phận tin học làm tổ công tác an toàn hệ thống và dữ liệu. Phòng XLTT-TH trình lãnh đạo Cục duyệt phân quyền khai thác thông tin trên mạng để thông báo cho tất cả các phòng trong Cục biết và thực hiện tốt công tác quản lý người dùng, phân quyền sử dụng tài nguyên trên mạng. Cục thuế chỉ đạo bộ phận tin học (VP Cục và Chi cục) nghiêm chỉnh chấp hành quy định về sao lưu dữ liệu (Backup) của Tổng cục ban hành, định kỳ hàng ngày kiểm tra việc backup dữ liệu ra Tapes, tình trạng hoạt động của UPS, của các ổ cứng, cập nhật chương trình diệt VIRUS hàng tháng từ Tổng cục. Kiểm tra và đảm bảo môi trường phòng máy chủ về nhiệt độ, độ ẩm và thường xuyên lau chùi làm vệ sinh thiết bị. Nghiêm cấm việc cập nhật trực tiếp vào CSDL do Tổng cục quản lý để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về cấu trúc dữ liệu trong toàn ngành, nhằm chuẩn bị tốt cho việc triển khai các Dự án tin học mới (như kết nối dữ liệu với Kho bạc, Dịch vụ ĐTNT,...). Nếu Cục thuế có nhu cầu đặc biệt liên quan đến cơ sở dữ liệu thì thông báo về Tổng cục để cùng trao đổi để giải quyết.

7- Một số vấn đề khác:

- Vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ giữa phòng KH-TH và phòng XLTT-TH Cục thuế: đến nay, đã có 40 Cục thuế thành lập phòng XLTT-TH theo Quyết định của Bộ Tài chính. Việc thành lập phòng XLTT-TH là một nội dung quan trọng trong chương trình cải cách quản lý hành chính thuế của ngành và được thực hiện trước nhất để tạo điều kiện cho các bước thực hiện cải cách tiếp theo. Do mới thành lập nên sẽ phát sinh những vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa phòng XLTT-TH với các phòng KH-TH và các phòng Quản lý thu. Đề nghị Cục thuế có văn bản nêu rõ các vướng mắc gửi về Tổng cục để Tổng cục có cơ sở phân tích bổ sung, hiệu chỉnh cho hợp lý.

- Việc cung cấp thông tin: để cung cấp thông tin về quản lý thuế có trên mạng máy tính kịp thời cho các phòng Quản lý thu, Thanh tra, Nghiệp vụ và phòng KH-TH, hạn chế tối đa những phàn nàn về việc “xin-cho” số liệu, đề nghị lãnh đạo Cục chỉ đạo phòng XLTT-TH tổ chức tập huấn cách sử dụng máy tính và cách khai thác thông tin trên mạng máy tính cho tất cả các cán bộ của các phòng trên. Cán bộ các phòng thuộc Cục thuế phải có trách nhiệm tham gia tập huấn để có khả năng tự khai thác thông tin trên mạng.

- Việc truyền dữ liệu báo cáo kế toán, thống kê thuế qua đường truyền tin: hầu hết các Cục thuế đã thực hiện tốt chế độ báo cáo kế toán thuế định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, báo cáo số thu nhanh hàng ngày mới có khoảng 40% Cục thuế thực hiện thường xuyên. Trong năm nay, Tổng cục hoàn thiện các báo cáo thống kê thuế để Cục thuế thực hiện gửi báo cáo thống kê thuế qua mạng máy tính. Tổng cục đề nghị lãnh đạo Cục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc truyền thông tin số thu qua hệ thống mạng để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo thu và xây dựng chính sách thuế của Tổng cục.

- Về kinh phí: kinh phí cho việc sửa chữa trang thiết bị tin học, đào tạo tin học và cước truyền dữ liệu được Tổng cục cấp về Cục thuế trong kinh phí thường xuyên theo các mục tương ứng. Đề nghị lãnh đạo Cục đảm bảo chi cho các công việc tin học theo đúng chế độ và nhu cầu công việc.

Trong giai đoạn tới, việc ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế ngày càng trở thành công tác quan trọng và là yêu cầu tất yếu của việc thực hiện cải cách quản lý thuế theo cơ chế quản lý thuế hiện đại và hiệu quả. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo Cục thuế quan tâm chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch công tác phát triển tin học của ngành.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1469 TCT/MT ngày 04/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc triển khai công tác tin học ngành thuế năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status