Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1466TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1466TCT/ĐTNN
V/v: Chi phí lương tháng thứ 13

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Tây Nguyên
 

Trả lời công văn số 11/CV-2005 ngày 13/4/2005 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Tây Nguyên về vấn đề chi phí lương tháng thứ 13, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/11/2004, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 3734 TCT/ĐTNN về vấn đề hạch toán chi phí lương tháng thứ 13. Vì vậy, trường hợp cuối niên độ kế toán, Công ty chi trả lương tháng thứ 13 và các Khoản tiền lương bổ sung theo quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các Điều kiện được hưởng) tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, được sự đồng ý của hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp) thì các Khoản tiền lương này được tính vào chi phí khác xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hàng năm, Công ty phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, căn cứ và phương pháp xây dựng tổng quỹ lương cùng với việc nộp tờ khai thuế TNDN.

Đối với các Khoản tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết…, Công ty không được tính các Khoản tiền này vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Tây Nguyên biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. HCM
- Lưu VP(HC), ĐTNN (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1466 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chi phí lương tháng thứ 13

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.586

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!