Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1465/UB-NC về nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển nhượng đã đóng tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1465/UB-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 18/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1465/UB-NC
V/v nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển nhượng  đã đóng tiền sử dụng đất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 1998

 

Kính gởi :

- Cục Thuế thành phố
- Sở Địa chính thành phố

 

Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố, công văn số 279/CT-NgV ngày 19/01/1998 về việc nộp tiền sử dụng đất;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

Đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất trống) nếu đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định, nay Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định thu hồi và giao đất thì người chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thu hồi) phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất (giao đất) phải đăng ký và đóng lệ phí trước bạ theo quy định.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1465/UB-NC về nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển nhượng đã đóng tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


968
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56