Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1465/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài được cử sang làm việc tại Việt Nam theo Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1465/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1465/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với người nước ngoài được cử sang làm việc tại VN theo Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô C-6, Khu Công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 260309/SBV ban hành 26/3/3009 của Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam (SBV) hỏi về thuế TNCN đối với người nước ngoài được cử sang làm việc tại Việt Nam theo Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục I phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: “Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”.

Tại khoản 2, mục II phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thì: “Thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sumitomo Bakelite tại Nhật Bản (SBJ) cử nhân viên sang Việt Nam làm việc theo hợp đồng trợ giúp kỹ thuật, có phát sinh thu nhập do thực hiện công việc tại Việt Nam là tiền lương, tiền công, các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền, cụ thể: phí vắng mặt, tiền phòng khách sạn, chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại trong Việt Nam, … thì các nhân viên đó thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với toàn bộ thu nhập nêu trên và không phân biệt nơi nhận thu nhập tại Việt Nam hay ở Nhật Bản.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, CST;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1465/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài được cử sang làm việc tại Việt Nam theo Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.361
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162