Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1463/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2007

Kính gửi :

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam.
(10-12 Nguyễn Công Hoan-Ba Đình-Hà Nội)

Trả lời công văn số 37/2007/CV-VASEP ngày 14/02/2007 của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam về việc đề nghị cho Công ty TNHH thực phẩm Amanda được làm thủ tục hải quan các lô hàng đã về đến cảng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH thực phẩm Amanda hiện còn nợ thuế, nợ phạt chậm nộp thuế 81.837.051.990 đồng của 241 tờ khai hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý đầu tư gia công - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Trong đó:

Nợ cưỡng chế: 54.962.916.355 đồng (bao gồm cả 1.676.570.718 đồng tiền phạt chậm nộp thuế)

Nợ thuế quá hạn: 10.471.034.925 đồng

Nợ trong hạn: 16.043.100.710 đồng

Theo trình bày của công ty TNHH thực phẩm Amanda tại công văn số 0103-07/TCHQ ngày 02/03/2007 thì nguyên nhân chưa thanh khoản được nợ thuế là do khách hàng chưa thanh toán nên Công ty chưa có chứng từ thanh toán để nộp vào hồ sơ thanh khoản. Hiện nay Công ty đã nộp hồ sơ thanh khoản và đã đối chiếu số lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu với số tiền 67.546.268.562 đồng; Trong đó Công ty có đủ chứng từ thanh toán và nộp hồ sơ để ra quyết định không thu thuế với số tiền: 35.319.132.039 đồng và có chứng từ thanh toán nhưng chưa nộp hồ sơ để ra quyết định không thu thuế với số tiền: 18.167.556.980 đồng. Còn lại 14.059.579.543 đồng do vừa xuất khẩu nên chưa có đủ chứng từ thanh toán

Số thuế còn lại: 14.290.783.428 đồng là của các tờ khai Công ty nhập khẩu từ đầu tháng 11 năm 2006 đến nay.

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan.

Xét đề nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam tại công văn số 37/2007/CV-VASEP, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ hồ sơ thanh khoản và chứng từ thanh toán của Công ty, nếu đúng như trình bày của Công ty tại công văn số 0103-07/TCHQ nêu trên (xin gửi kèm công văn số 0103-07/TCHQ) và có cam kết với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thanh khoản hết số nợ quá hạn trước 31/5/2007 thì cho phép Công ty được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu đã về đến cảng TP Hồ Chí Minh và được hưởng hạn thuế theo quy định

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam được biết./.

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Trang Website Hải quan;
- Công ty TNHH thực phẩm Amanda.
(Khu công nghiệp Amanda, phường Long Bình Biên Hoà, Đồng Nai)
- Lưu VT, KTTT(3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1463/TCHQ-KTTT ngày 12/03/2007 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!