Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1461 TCT/DNK ngày 18/05/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

Số hiệu: 1461TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1461 TCT/DNK
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3889/CT-KCX ngày 23/4/2004 của Cục thuế về việc thuế GTGT đối với dịch vụ cho sinh viên thuê nhà của Công ty TNHH Quản trị Tài nguyên Trí thức, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại điểm 1 Mục I, Mục II phần A, điểm 3.12 mục II phần B, tiết c điểm 1.2 mục III phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì trường hợp kể từ ngày 31/12/2003 trở về trước Công ty TNHH Quản trị Tài nguyên Trí thức có tổ chức hoạt động dịch vụ cho sinh viên thuê nhà thì Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động dịch vụ cho thuê nhà với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đối với khoản thuế GTGT đầu vào (theo hoá đơn GTGT của Công viên phần mềm Quang Trung xuất cho Công ty) phát sinh liên quan đến dịch vụ Công ty TNHH Quản trị Tài nguyên Trí thức đi thuê nhà của đơn vị Công viên phần mềm Quang Trung, Công ty được kê khai khấu trừ trên nguyên tắc thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh tháng nào thì được kê khai khấu trừ ngay tháng đó, nếu chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa 3 tháng tiếp sau. Đối với khoản thuế GTGT đầu vào phát sinh từ năm 2002 - 2003 chưa kê khai khấu trừ nay Công ty mới kê khai khấu trừ đã quá thời hạn thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng được tính vào chi phí hợp lệ của hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế.

Từ 1/1/2004 trở đi, đối với hoạt động dịch vụ cho sinh viên thuê nhà của Công ty TNHH Quản trị Tài nguyên Trí thức, Công ty vẫn phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty TNHH Quản trị Tài nguyên Trí thức thực hiện theo quy định./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1461 TCT/DNK ngày 18/05/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33