Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1459/TCT-ĐTNN của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án mới thành lập.

Số hiệu: 1459/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1459/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN
đối với dự án mới thành lập

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hà Tây

 

Trả lời công văn số 332CT/QLKK&KTT ngày 14/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Tây về việc áp dụng thuế suất và ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Điều 34, 35, 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:

- Nếu Chi nhánh Công ty BBraun tại tỉnh Hà Tây hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký nộp thuế TNDN theo kê khai thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 34, 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên. Cụ thể là: được áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm, kể từ khi đi vào hoạt động kinh doanh. Hết thời gian ưu đãi phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất là 28%. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo.

- Trường hợp, Chi nhánh là cơ sở hạch toán phụ thuộc thì được hưởng ưu đãi như Dự án đầu tư mở rộng, được miễn thuế TNDN 01 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên. Không được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tây được biết và hướng dẫn Công ty TNHH BBRAUN Việt Nam thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên.
- UBND tỉnh Hà Tây.
- Vụ PC.
- Vụ CS Thuế, TCĐN.
- Cục thuế Tp. Hà Nội.
- Lưu VT, ĐTNN.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1459/TCT-ĐTNN của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án mới thành lập.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271
DMCA.com Protection Status