Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1453TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1453TCT/DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với dự án KHCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

Trả lời công văn số 94/VKHTLMN ngày 8/3/2005 của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đề nghị không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 17, Mục II, Phần A, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Điều tra cơ bản của Nhà nước do NSNN cấp phát kinh phí để thực hiện (bao gồm điều tra, thăm dò địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường; đo đạc, lập bản đồ)”…

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học như: điều tra, thăm dò tài nguyên nước, môi trường… với các Sở Tài nguyên môi trường địa phương, sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp; trong dự toán chi không có thuế GTGT thì các đề tài khoa học, dự án này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với các dịch vụ khoa học, kỹ thuật như: xử lý số liệu, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường phục vụ sản xuất nông nghiệp… thì các hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 5%.

Đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn theo chính sách./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu: VP(HC), DNNN (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1453 TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với dự án KHCN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!