Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1444/VPCP-KTN về thu lệ phí xuất khẩu điều nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1444/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1444/VPCP-KTN
V/v thu lệ phí xuất khẩu điều nhân

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Điều Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công thương.

 

Xét đề nghị của Hiệp hội Điều Việt Nam (công văn số 117/2009/CV-HHĐ ngày 4 tháng 9 năm 2009 và công văn số 213/2009-BC-HHĐ ngày 16 tháng 12 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3428/BNN-CB ngày 22 tháng 10 năm 2009), Công thương (công văn số 10483/BCT-XNK ngày 20 tháng 10 năm 2009), Tài chính (công văn số 1938/BTC-TCDN ngày 09 tháng 02 năm 2010) về việc thu phí xuất khẩu điều nhân không phân biệt đối tượng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Trước mắt, tiếp tục thực hiện việc thu lệ phí xuất khẩu điều nhân theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 542/TTg-NN ngày 10 tháng 4 năm 2008; sau khi tham gia Hiệp hội Điều thế giới, nếu cần thêm kinh phí để hoạt động, Hiệp hội Điều Việt Nam xây dựng phương án cụ thể trình cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.     

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hiệp hội Điều Việt Nam và các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1444/VPCP-KTN về thu lệ phí xuất khẩu điều nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.932
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0