Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14392/BTC-QLCS năm 2015 xử lý tồn tại về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14392/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14392/BTC-QLCS
V/v xử tồn tại về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải; Thông tin và truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Lao động thương binh và xã hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và điểm đ khoản 1 Điều 21 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, khoản 5 Điều 28 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1721/TTg-KTN ngày 25/9/2015, Bộ Tài chính đề nghị Quý quan chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với một số trường hợp cá biệt khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013, gồm:

- Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất dùng làm trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg ngày 10/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xây dựng công trình, phụ trợ đường cao tốc quốc gia.

- Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng khi dự trữ 04 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch.

- Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sn xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc miễn tiền thuê nhà, đất, tiền sử dụng đất đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại Thông tư s 176/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013.

- Công văn số 512/TTg-KTN ngày 29/3/2010 và Công văn số 120/TTg-KTN ngày 30/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chưa thu tiền sử dụng đất, tin thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại Công văn số 9685/BTC-QLCS ngày 19/7/2012.

Bộ Tài chính mong nhận được sự quan tâm, phi hp của Quý cơ quan; trong quá trình thực hin, nếu có khó khăn, vướng mc, đnghị phản ánh về B Tài chính đ xem xét, xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: PC, CST;
- Cục Thuế, S
Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: V
T, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14392/BTC-QLCS năm 2015 xử lý tồn tại về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.065

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32