Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14377/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14377/BTC-CST
V/v: Phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

Kính gửi : Sở tài chính tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 5331/STC-HCSN ngày 01/11/2006 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Phí giám định tư pháp là Khoản phí có tên trong Danh Mục chi Tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí (tại Khoản 2, Mục XII, phần A Danh Mục phí), nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức thu và chế độ quản lý, sử dụng tiền phí thu được. Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Nghị định 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ: "Phí, lệ phí có tên trong Danh Mục chi Tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này, nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thì chưa được phép thu"; đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các đơn vị chưa thu phí giám định tư pháp cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể về phí giám định tư pháp.

- Căn cứ quy định tại Điều 20 của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh giám định tư pháp: "Bộ Tài chính quy định về phí giám định tư pháp đối với từng lĩnh vực giám định theo đề nghị của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp", Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, sẽ có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với từng lĩnh vực giám định sau khi có ý kiến đề nghị của các cơ quan chức năng (Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp…).

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Vụ: PC, NSNN, HCSN;
- Lưu: VT, CST (CST3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14377/BTC-CST ngày 15/11/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện về phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!