Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1436 TCT/DNNN ngày 14/05/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT và chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu

Số hiệu: 1436TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1436 TCT/DNNN
V/v hoàn thuế GTGT và chứng từ thanh toán hàng XK

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty xuất nhập khẩu dệt may
(Số 57B Phan Chu Trinh - Hà Nội)

Trả lời công văn số 851/CV-TCKT ngày 17/12/2003 của Công ty xuất nhập khẩu dệt may đề nghị hướng dẫn thủ tục hồ sơ hoàn thuế và chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế:

Trường hợp hàng hoá của doanh nghiệp được xuất khẩu trước ngày 1/1/2001 và doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT theo quy định thì thủ tục, hồ sơ đề nghị hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 93/1999/TT-BTC ngày 28/7/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT. Riêng về các Bảng kê số 02/GTGT, 03/GTGT hàng tháng doanh nghiệp đã phải kê khai và gửi cơ quan thuế tại thời điểm phát sinh và như vậy không phát sinh vướng mắc về việc này. Quyết toán thuế thông thay thế được các thủ tục hồ sơ hoàn thuế đã được quy định. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được giải quyết cụ thể việc hoàn thuế.

2/ Về hình thức thanh toán hàng hoá xuất khẩu:

Hàng hoá xuất khẩu từ 1/1/2004 để được khấu trừ hoặc hoàn thuế phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo một trong các hình thức đã được quy định tại điểm 1.2d3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán tiền tại Việt Nam cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá, nếu việc thanh toán này thực hiện qua tài khoản vãng lai của bên mua mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam phù họp với chứng từ Giấy báo có của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu có chứng từ Giấy báo có của ngân hàng nơi khách nước ngoài mở tài khoản vãng lai thì hàng hoá xuất khẩu được xác định đủ điều kiện về thanh toán để cùng với các thủ tục quy định khác tại điểm 1.2d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên) làm căn cứ khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xuất nhập khẩu dệt may biết và thực hiện./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1436 TCT/DNNN ngày 14/05/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT và chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123