Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1433/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế TNDN đối với cổ phiếu của cổ đông Công ty ở nước ngoài bán ra thị trường

Số hiệu: 1433/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1433/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN 

 VỀ VIỆC MIỄN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY Ở NƯỚC NGOÀI BÁN RA THỊ TRƯỜNG

Kính gửi:  Công ty cổ phần hữu hạn dây và cáp điện TAYA (Việt Nam)

 

Trả lời công văn số 31032006 ngày 31/3/2006 của Công ty cổ phần hữu hạn dây và cáp điện Taya (Việt Nam) đề nghị được miễn thuế TNDN đối với cổ phiếu của cổ đông Công ty ở nước ngoài bán ra thị trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.2 Mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán thì: các tổ chức khác kể cả quỹ đầu tư của nước ngoài chỉ mở tài khoản tại Việt Nam mà không có sự hiện diện tại Việt Nam tham gia đầu tư chứng khoán thực hiện nộp thuế TNDN theo phương thức khoán, số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp cổ đông là Công ty ở nước ngoài khi bán cổ phiếu tại Việt Nam và ủy quyền cho Công ty thu hộ toàn bộ tiền bán cổ phần tại Việt Nam thì số cổ phiếu này thuộc đối tượng chịu thuế với số thuế TNDN phải nộp bằng 0,1% tổng giá trị cổ phiếu bán ra trong từng lần giao dịch.

Quy định trên được áp dụng thống nhất đối với tổ chức nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Đề nghị của Công ty được miễn số thuế TNDN nêu trên là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần hữu hạn dây và cáp điện Taya (Việt Nam) được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1433/TCT-PCCS
On exemption from business income tax on income from sale of shares of stock

Hanoi, April 19, 2006

 

To: Taya (Vietnam) Electric Wire and Cable Joint-Stock Company

In response to Official Letter No. 31032006 dated March 31, 2006, of Taya (Vietnam) Electric Wire and Cable Joint-Stock Company, requesting exemption from business income tax (BIT) for shares of stock sold by its overseas shareholders to the market, the General Department of Taxation gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1433/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế TNDN đối với cổ phiếu của cổ đông Công ty ở nước ngoài bán ra thị trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210