Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1433/HQHN-QLT hướng dẫn thực hiện Thông tư 71 về lệ phí Hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 1433/HQHN-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hải quan Thành phố Hà nội Người ký: Phạm Minh Quý
Ngày ban hành: 14/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1433/HQHN-QLT
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư 71 về lệ phí HQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2000

 

Kính gửi: Các đơn vị cơ sở trực thuộc Cục Hải quan tp Hà Nội.

Ngày 26.07.2000 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3672/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện Thông tư 71/TTLT/BTC-TCHQ về lệ phí Hải quan. Để thực hiện thống nhất, phù hợp với đặc điểm của Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội làm rõ một số điểm và hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Nộp lệ phí:

- Tiền lệ phí thu được nộp vào tài khoản tạm gửi của đơn vị, định kỳ 10 ngày, đơn vị lập uỷ nhiệm chi chuyển tiền về tài khoản 921-02-001 của Cục Hải quan TP Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng.

2. Hạch toán lệ phí:

- Căn cứ biên lai thu lệ phí các đơn vị hạch toán:

Nợ 501 (Tên CK)

Có 752

- Căn cứ giấy nộp tiền lệ phí vào Kho bạc hạch toán:

Nợ 511 (Tên CK)

Có 501 (Tên CK)

- Căn cứ uỷ nhiệm chi chuyển tiền lệ phí về Cục hạch toán:

Nợ 511.(của Cục)

Có 511.(Tên cửa khẩu).

Chú ý: Khi hạch toán trong máy tính thì 2 kí tự đầu tiên của cột chứng từ bao giờ cũng bắt đầu là kí hiệu của đơn vị.

Phòng Quản lý thuế XNK Tổng hợp số thu lệ phí của tất cả các đơn vị, hàng tháng quyết toán:

- 65% chuyển nộp Ngân sách.

- 35% Số tiền để lại ngành

Số để lại ngành được phân bổ như sau:

+ 60% chuyển Tổng cục

+ 40% chuyển Phòng Tài vụ - Quản trị để chi trả thù lao cho cán bộ viên chức thực hiện nhiệm vụ thu lệ phí theo chế độ hiện hành và chi bảo quản hàng hóa. Hàng tháng, quí, năm Phòng Tài vụ - Quản trị có trách nhiệm quyết toán số chi lệ phí nêu trên với Vụ Kế hoạch Tài vụ theo quy định

3. Xử lý việc hoàn lệ phí do chênh lệch giữa mức thu của Thông tư 45 và Thông tư 71:

Hải quan các cửa khẩu thông báo cho các doanh nghiệp thuộc diện được hoàn biết và yêu cầu doanh nghiệp gửi công văn đến cửa khẩu để tính lại các trường hợp được hoàn lệ phí, sau đó ra quyết định hoàn trả (Theo mẫu đính kèm), vì tiền lệ phí thu được các đơn vị đã nộp về cục và mức thu theo Thông tư 71 nhỏ hơn nhiều so với mức thu Thông tư 45 cho nên để giải quyết nhanh chóng và dứt điểm việc hoàn lệ phí yêu cầu các đơn vị gửi quyết định và công văn của doanh nghiệp (Công văn nêu rõ chi tiết từng trường hợp được hoàn như bảng kê chi tiết kèm theo quyết định hoàn và số tài khoản, Ngân hàng giao dịch) về phòng Quản lý thuế XNK để chuyển trả tiền cho doanh nghiệp và hạch toán.

(Chú ý: Để thuận tiện cho việc hoàn cũng như quyết toán lệ phí Cục Hải quan TP Hà Nội quy định chỉ hoàn trả 01 lần và dùng uỷ nhiệm chi để trả không áp dụng bù trừ, việc hoàn lệ phí nêu trên hạn cuối cùng là ngày 15 tháng 11 năm 2000).

4. Quyết toán số thu theo Thông tư 31:

Các đơn vị quyết toán số thu lệ phí theo Thông tư 31 (tính đến hết ngày 06/06/2000) gửi về phòng quản lý thuế để đối chiếu và xác nhận xong trước ngày 25/08/2000 sau đó chuyển sang phòng Tài vụ - Quản trị để lãnh đạo cục xét chi thưởng theo quy định (Quá thời hạn trên cục sẽ không xét chi thưởng)

5. Mức thu lệ phí:

Các đơn vị thực hiện mức thu lệ phí theo Thông tư 71. Trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị nghiên cứu phản ánh các vướng mắc về Cục (Qua Phòng Quản lý thuế XNK) trước ngày 15.09.2000 để có hướng dẫn thống nhất trong toàn Cục.

Công văn này thay thế công văn 1187/HQHN-QLT ngày 07.07.2000 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 45.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Minh Quý

 

CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI
HẢI QUAN CỬA KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /QHCK

..................., ngày     tháng     năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/V HOÀN LẠI TIỀN LỆ PHÍ DO CHÊNH LỆCH MỨC THU GIỮA THÔNG TƯ 45 VÀ THÔNG TƯ 71)

TRƯỞNG HẢI QUAN CỬA KHẨU

- Căn cứ Thông tư 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 23.05.2000 của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Hải quan.

- Căn cứ Thông tư 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19.07.2000 của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Hải quan.

- Căn cứ công văn số 3472/TCHQ-KTTT ngày 26.07.2000 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Thông tư 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ.

- Xét đề nghị của Công ty ......................... tại công văn số ............................. về việc đề nghị hoàn lại tiền lệ phí và kết quả tính lại tiền lệ phí phải nộp của bộ phận thuế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hoàn lại tiền lệ phí Hải quan cho công ty ......................................................

Số tiền là: ....................... (Bằng chữ..........................................................................)

(Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đội trưởng Đội thuế (Hoặc phụ trách bộ phận thuế Hải quan cửa khẩu). Công ty .............................................. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG HẢI QUAN CỬA KHẨU

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT

(Kèm theo quyết định số: ngày     tháng     năm 2000 của trưởng Hải quan ...........)

STT

Nội dung thu lệ phí

Số TK Ngày TK

Số tiền đã thu theo TT 45

Số Biên lai

Ngày BL

Số phải thu theo TT 71

Số được hoàn

1

2

3

4

5

6

4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1433/HQHN-QLT ngày 14/08/2000 hướng dẫn thực hiện Thông tư 71 về lệ phí Hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.597

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248