Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1428 TCT/NV5 ngày 03/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 1428TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 03/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1428 TCT/NV5
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

- Công ty Dong ah -Traco., Ltd
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 09/0302/CV đề ngày 01/3/2002 của Công ty liên doanh (CTLD) sản xuất bê tông nhựa và bê tông xi măng Viko Trách nhiệm hữu hạn (tên giao dịch là Dong ah -Traco., Lt) về thời gian còn lại và các mức ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 20%, việc miễn giảm thuế TNDN mà Công ty được áp dụng theo quy định tại giấy phép điều chỉnh số 666/GPĐC-BKH-HCM ngày 30/01/2002 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào hướng dẫn tại Điểm 4, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ khi giấy phép điều chỉnh có hiệu lực. Căn cứ vào quy định tại Giấy phép điều chỉnh số 666/GPĐC-BKH-HCM ngày 30/01/2002 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp, Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN là 20% trong 10 (mười) năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và 25% (hai mươi lăm phần trăm) trong các năm tiếp theo; được miễn thuế TNDN trong 01 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% (năm mươi phần trăm) trong 2 (hai) năm tiếp theo. Như vậy, Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01/8/2000 (là ngày Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành) trong thời gian còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian được hưởng thuế suất thuế TNDN 20% là 10 năm trừ thời đi gian từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết ngày 31/7/2000). Các năm tiếp theo áp dụng thuế suất thuế TNDN là 25%. Công ty không được miễn, giảm thuế TNDN do năm đầu tiên kinh doanh có lãi là năm 1995.

Đề nghị CTLD sản xuất bê tông nhựa và bê tông xi măng Viko Trách nhiệm hữu hạn liên hệ trực tiếp với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết xác định thời gian còn lại được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% tính từ ngày 01/8/2000 theo quy định trên/

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1428 TCT/NV5 ngày 03/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.095
DMCA.com Protection Status