Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1426/STC-NS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Vũ Thị Cánh
Ngày ban hành: 25/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TP. CẦN THƠ
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1426/STC-NS
V/v thống nhất giá bán các loại mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận huyện
- Phòng Tài chính Kế hoạch các quận huyện

 

Hiện nay một số cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được UBND thành phố cho phép in ấn, phát hành các loại mẫu biễu, chứng từ mang tính chất nghiệp vụ chuyên môn đặc thù phục vụ cho công tác chuyên môn của từng ngành.

Để quản lý thống nhất giá bán các loại mẫu biểu, chứng từ nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Những quy định chung:

Mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ chuyên môn là những mẫu biểu chứng từ mang tính chất đặc thù, phục vụ cho công tác chuyên môn của từng ngành. Các mẫu biểu chứng từ này đã được thống nhất của các cơ quan quản lý cấp trên hoặc UBND thành phố về nội dung, quy cách của từng loại mẫu biểu chứng từ và giao cho cơ quan, đơn vị chức năng được phép in ấn phát hành cho các đơn vị sử dụng .

Các cơ quan đơn vị không được tự động in ấn phát hành các loại mẫu biểu chứng từ không thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình.

Giá bán các loại mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ nêu trong công văn này không bao gồm các loại mẫu biểu chứng từ do các Bộ, Ngành chức năng trung ương in ấn và giao cho cơ quan, đơn vị địa phương bán lại cho đối tượng sử dụng theo giá do cơ quan trung ương quy định.

2. Kinh phí in ấn:

Kinh phí dùng để in ấn các mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ chuyên môn được sử dụng trong kinh phí hoạt động nghiệp vụ hàng năm của cơ quan đơn vị, được hạch toán tạm ứng và hoàn trả tạm ứng dần cho đơn vịkhi thực hiện bán mẫu biểu.

3. Giá bán các loại mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ:

- Đối với các lọai mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ theo yêu cầu quản lý trước khi phát hành phải đóng dấu trên từng chứung từ (dấu giáp lai, dấu trên từng liên chứng từ, số thứu tự,…): Giá bán được xác định bằng chi phí in ấn cộng 25% chi phí phát hành.

- Đối với các lọai mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ thông thường khi phát hành chỉ đóng dấu ở bìa hoặc không đóng dấu: Giá bán được xác định bằng chi phí in ấn cộng 10% chi phí phát hành.

* Chi phí phát hành bao gồm các khoản như: trả tiền công vận chuyển bốc xếp, bao bì đóng gói, mực dùng để đóng dấu, chi phí đóng dấu, chi phí làm ngoài giờ để phục vụ cho việc quản lý mẫu biểu chứng từ, các chi phí liên quan khác,…

* Giá bán các loại mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ phải được niêm yết công khai tại nơi bán. Được vị bán phải tổ chức ghi chép vào sổ sách theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn số tiền thu chi do bán các loại mẫu biểu chuúng từ nghiệp vụ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp xin ý kiến của UBND thành phố ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCSN, NS.

KT. GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Cánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1426/STC-NS ngày 25/07/2007 về thống nhất giá bán mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ do Sở Tài chính thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.323

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!